Welkom bij HappyShoppers.nl,

Over ons geeft je een beeld wat je bij ons kan vinden.
De website is ontstaan omdat ik zag dat er behoefte was aan leuke producten.
De website gaat over allerlei onderwerpen wat bezoekers blij kan maken en dat is lekker shoppen.
We hebben getracht het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken om je antwoorden bij ons te vinden.
Zo richten we ons in het bijzonder op onderwerpen in allerlei marken die te maken hebben afvallen, geld verdienen, klussen enz.
Daarnaast laten laten we je in blogs lezen wat je van deze producten mag verwachten en waar ze voor staan.
Daarnaast behandelen we uiteen lopende leuke onderwerpen in de blogs.

HappyShoppers.nl uitleg

Zoals je zult merken verkopen wij zelf geen producten maar verwijzen we je graag door naar de aanbieders.
We hebben een partnerschap met diverse aanbieders, waar wij een kleine commissie voor ontvangen.
Doordat we geïnteresseerde bezoekers doorsturen naar de website van de aanbieder, merk je daar natuurlijk zelf niets van.
We doen dit om de kosten te kunnen dekken van de o.a. website, domeinnaam en onderhoud van site.

Tot slot waarderen we het enorm als je een leuke opmerking plaatst bij een bericht of wanneer je het deelt via je socialmedia.

Veel plezier met uitzoeken.

Team HappyShoppers.nl